Nezáväzný
dopyt

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Identifikácia správcu: spoločnosť Alutech Bohemia s.r.o., so sídlom č.p. 217, 763 23 Sehradice, IČO: 05638135, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 97067.V súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb, v súvislosti so (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím týmto s tým, aby vyššie uvedená spoločnosť (ďalej len „správca“) spracovávala mnou poskytnuté osobné údaje (ďalej len osobné údaje), a to: cookies

pro účely:

· štatistické (napr. doba vašej návštevy našich stránok, najčastejšie používaná časť webu a pod.),

· preferenčné (napr. identifikácia prehliadača, jazykové nastavenie a pod.),

· marketingové a reklamné (napr. personalizácia reklamy, štatistika vyhľadávania a pod.),

· ostatné (iné nezaradené technické účely).

Súhlas je možné nastaviť pre všetkých (tlačidlo ,,Áno, súhlasím“, respektíve tlačidlo ,,Prijať všetky súbory cookies“ pri ďalšom nastavení) alebo iba pre niektoré účely (zaškrtnutím príslušnej časti), prípadne je možné zamietnuť všetko (tlačidlo ,,Nesúhlasím“ , respektíve tlačidlo ,,Prijať iba nevyhnutné súbory cookies“ pri ďalšom nastavení).

Pri udelení súhlasu s marketingovými a preferenčnými cookies môže dochádzať k profilovaniu.

Poskytnutie údajov na účely spracovania podľa tohto súhlasu je dobrovoľné.

Beriem na vedomie, že mám právo:

· požadovať prístup k mojim osobným údajom (článok 15 nariadenia),

· požadovať opravu či výmaz mojich osobných údajov (čl. 16 a 17 Nariadenia),

· požadovať obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia),

· vzniesť námietku proti spracovaniu (článok 21 nariadenia),

· na prenositeľnosť osobných údajov (článok 20 nariadenia),

· podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Všetky informácie vrátane možnosti výkonu svojich práv, spôsobu odvolania súhlasu a doby uloženia jednotlivých cookies nájdete v dokumente Cookies a dokumente Zásady ochrany osobných údajov.